Archive

Оперативне управління корпоративними проектами Construction Project Server дозволяє зібрати всі проекти організації в одну структуру, зручну для всебічного аналізу та оперативного управління портфелем проектів. Сервер організує аналітичне сховище на базі Microsoft SQL Server, Microsoft Analysis Services (і, якщо необхідно, Microsoft Power BI Report Server), що містить...

Підсистема імпорту Кошторисів у Сonstrcution Project завантажує кошторисні дані в проекти MS Project дозволяючи: Завантажувати весь кошторис об'єкта повністю, Укрупняти обрані кошторисні позиції, об'єднуючи їх в одне укрупнене завдання проекту. У граничному випадку весь кошторис може бути представлений одним завданням у проекті, Перегруповувати кошторисні позиції, створюючи ієрархічну структуру...

Імпорт Кошторисів в MS Project Часто, на етапі проектування об'єкта разом із проектною документацією розробляється зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, або Кошторис. Оскільки кошторис вже містить ієрархічну структуру робіт у вигляді глав, розділів, підрозділів та кошторисних позицій, а також призначені на позиції ресурси, - ці дані...

Акта приймання та оновлення прогресу проекту Можна використовувати підготовлений у кошторисному комплексі Акт приймання для того, щоб автоматично оновити фактичні обсяги завдань, що відповідають виконаним позиціям кошторису, відсоток виконання та загальний прогрес проекту. Для цього необхідно:відкрити в комплексі СТС відповідний Акт,у меню "Сервіс" -> "Construction Project"...

Для встановлення Construction Project Server потрібно 2 апаратні сервери в конфігурації не гірше наведених нижче. Для організацій з невеликою кількістю проектів установку можна зробити одному апаратному сервері. Системні вимоги Апаратні вимоги Сервер Бази Даних (DB) ОЗУ - 24 ГбДисковий Простір - 64 Гб Сервер Аналітики (AS) ОЗУ -...

Після завершення установки Construction Project буде працювати у якості EDU версії. Якщо Ваша компанія придбала версію STD або PRO, Вам необхідно провести її активацію в такий спосіб: Активація для корпоративних користувачів Перейдіть в Налаштування Construction Project. Послідовність натискання меню і кнопок вказана стрілками на слайді праворуч.Введіть повну...

Ні. Construction Project не виконує ніяких фонових розрахунків при роботі зі звичайними проектами. Єдине, що робить CP, це перевіряє, чи містить проект СМР-завдання, щоб розпізнати проект, як C-проект. Перевірка виконується при збереженні проекту. Construction Project не використовує процесорний час або пам'ять для обробки даних при...

Назначение Задачи Закупок используются в особом сценарии. К примеру: Есть СМР-задача, выполняемая Подрядчиком1В этой СМР-задаче используется один или несколько ресурсов (материалов\механизмов) закупаемых у сторонних Поставщиков и передаваемых Подрядчику1. для выполнения СМР. Ситуация часто встречается в реальной стройке, - к примеру, у Вас хорошие скидки у...

Создание отчетов для C-проекта (проекта со специальными задачами - СМР, Платежи, Закупки и т д) технически такое же, как и для обычного проекта, описанного в "Создание отчетов для обычного проекта". Некоторые пояснения нужны для специфических полей и структур данных, используемых в C-проекте (%ЗавБаза., ФО, Стоим.IN-OUT,...

Под "обычным" проектом здесь понимается любой Ваш проект в MS Project, не использующий возможности специальных СP-задач (СМР, Платежи, Закупки и т.д.) Construction Project. Для проектов с CP-задачами (C-проектов) есть свои С-отчеты, отображающие специфические данные С-проектов. Отчеты помогают Вам представить критически важные данные проекта в сводных...