Archive

Ні. Construction Project не виконує ніяких фонових розрахунків при роботі зі звичайними проектами. Єдине, що робить CP, це перевіряє, чи містить проект СМР-завдання, щоб розпізнати проект, як C-проект. Перевірка виконується при збереженні проекту. Construction Project не використовує процесорний час або пам'ять для обробки даних при...

Перша причина - CP повинен синхронізувати ОВ матеріалів ресурсу і Одиниці Виміру БМР-завдань, що зберігаються в полі Текст29 завдання. Тому, використовується спеціальна форма для введення ОВ для ресурсів. Друга - ОВ не повинна містити спеціальних символів типу () [],. \ /; |? '<> # "Через...