Archive

Імпорт Кошторисів в MS Project Часто, на етапі проектування об'єкта разом із проектною документацією розробляється зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, або Кошторис. Оскільки кошторис вже містить ієрархічну структуру робіт у вигляді глав, розділів, підрозділів та кошторисних позицій, а також призначені на позиції ресурси, - ці дані...