Основні можливості CP Server

Основні можливості CP Server

>>

Оперативне управління корпоративними проектами

Construction Project Server дозволяє зібрати всі проекти організації в одну структуру, зручну для всебічного аналізу та оперативного управління портфелем проектів. Сервер організує аналітичне сховище на базі Microsoft SQL Server, Microsoft Analysis Services (і, якщо необхідно, Microsoft Power BI Report Server), що містить дані опублікованих проектів та дозволяє отримати зведену звітність, як за окремим проектом, так і довільної множини проектів, ресурсів, задач та інше.

Відображення даних проектів у проекціях/розрізах:

 • Загальна структура портфеля проектів,
 • Часу, -рік\квартал\місяць\тиждень\день у різних комбінаціях та фільтрах,
 • Структур та типів робіт,
 • Підрядників,
 • Договорів,
 • Типів ресурсів та ресурсів,
 • Платежів,
 • Довільні комбінації наведених вище вимірювань.

Відображення загальних (інтегральних) показників прогресу, статусу та прогнозу щодо Портфеля проектів, зокрема:

 • Прогресу виконання робіт за обсягами, вартістю та термінами за проектом, групами проектів та всім Портфелем.
 • Відхилення проектів від початкового (базового) плану вартості та термінів.
 • Онлайн інформація про невиконані роботи, їх обсяги, підрядників тощо. з можливістю глибинної деталізації до рівня окремої роботи та ресурсів.
 • Прогнозу на можливі терміни завершення запланованих робіт, етапів проектів та груп проектів.

Для відображення (візуалізації) звітів зазвичай використовується Microsoft Excel, Power BI або інші засоби, здатні підключатися до аналітичних “кубів” Microsoft Analysis Services. Як правило, звіти інтуїтивно зрозумілі, прості у використанні та легко модифікуються завдяки багатим засобам налаштування та конфігурування.

Приклади звітів Construction Project Server

CP-Server, Сводка по проектам Портфеля в сводной таблице MS Excel
Зведення за проектами Портфеля у зведеній таблиці MS Excel
CP Server отчет PowerBI
Зведення по Вартість та Платежі у часі за всіма проектами Портфеля в Power BI
CP Server просроченные задачи проектов
Контроль проектів із “простроченими” (не виконаними на поточну дату) завданнями у зведеному звіті Power BI

Корпоративна база норм (типових БМР)

Construction Project Server веде базу типових будівельно-монтажних робіт (Норм), які використовують розробки календарних графіків проектів. Використовуючи загальну базу норм, можна досягнути стандартизованого планування в межах організації.

Створювані в центральній базі норми видно у клієнтському додатку Construction Project. У формі Дані БМР можна ввести код норми і у вікні вибрати норму з бази CP-Server (прапорець “Показувати коди БМР” внизу вікна Дані БМР повинен бути встановлений).

Использование корпоративных норм CP-Server
Створення БМР задач з бази корпоративних норм CP Server

Норми створюються безпосередньо на сервері або завантажуються з кошторисів, мають додаткові атрибути шкали розцінок та низку інших параметрів, зручних у практичному використанні.

Content
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.